top of page

ที่อยู่ : อินทามาระ 41 ถ.สุทธิสาร แขวง/เขตดินแดง กทม 
เบอร์โทร : 062-698-9994
อีเมล์ : contact @drjillashop.com

นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า ร้านค้าอนุญาตให้ลูกค้าเลือกทำรายการสินค้าอื่นแทน อย่างไรก็ตามทางร้านมีข้อกำหนดบางประการสำหรับกระบวนการส่งคืนสินค้า 

ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

  • สินค้าไม่ถูกต้อง / ผิด – ไม่ใช่สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ (เช่น ผิดเซ็ตที่สั่งซื้อ)

  • ได้รับสินค้า / ชิ้นส่วนไม่ครบ – สินค้า / ชิ้นส่วน ที่ระบุไว้ในบรรจุภัณฑ์หายไป

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับการคืนสินค้า

  • ภายในระยะเวลา 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

  • ลูกค้ามีหลักฐานการสั่งซื้อ (หมายเลขคำสั่งซื้อ, ใบแจ้งยอดการสั่งซื้อ, บันทึกการจัดส่ง, บัญชีเงินฝากธนาคาร)

  • สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพใหม่และถูกส่งกลับมา ในบรรจุภัณฑ์เดิมพร้อมกับอุปกรณ์เสริมทั้งหมด (รวมถึงคู่มือการใช้งาน, ใบรับประกันสินค้า, ใบรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้) และของแถมที่ได้รับ

  • สินค้าทั้งหมดที่ถูกปิดสนิทจะต้องไม่ถูกเปิด

  • สินค้าที่สั่งซื้อ ต้องเป็นรายการสินค้าที่สั่งซื้อจากเว็บไซต์ www.drjillashop.com เท่านั้น

สินค้าที่จะทำการส่งคืนนั้นต้องปราศจากการใช้งาน บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม พร้อมคู่มือการใช้งาน อุปกรณ์เสริม และใบกำกับสินค้า สินค้าที่ถูกส่งคืนจะได้รับการตรวจสอบโดยร้านค้า เพื่อประเมินการชำรุดและความเสียหาย เมื่อสินค้าไปถึงคลังสินค้าของร้านค้า ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานานถึง 3 วันทำการ สินค้าทดแทนจะได้รับการดำเนินการหลังการอนุมัติจากร้านค้า ในกรณีที่ทางร้านพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือสินค้าไม่มีความบกพร่องตามที่ลูกค้าแจ้ง ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืน และส่งสินค้ากลับไปยังผู้ส่งโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

ร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าในกรณีที่

  • สินค้าไม่เป็นไปตามคาดหวัง / ไม่พึงพอใจ – สินค้าไม่ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า

  • เปลี่ยนใจ – ลูกค้าไม่ต้องการสินค้าอีกต่อไป

  • เป็นสินค้าสั่งซื้อจากช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ www.drjillashop.com

bottom of page